Belediyelerin Kurumsal Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: İzmir’deki İlçe Belediyeler Üzerine Bir İnceleme


Bayoğlu F., Acar Şentürk Z.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.120, pp.36-59, 2021 (Peer-Reviewed Journal)