Türkiye'de Devletçilik Uygulamaları ve Basında Liberal Muhalefet 1940-1945


Erdal İ.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi AİİTE, vol.4, no.7, pp.207-220, 2008 (ESCI)