Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma


Kayrakçı H., Acar Şentürk Z.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, vol.8, no.52, pp.51-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)