Polemik Türü Rivayetleri Anlama ve Amel Etmede Pragmatist Yaklaşım


YILMAZ O.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.37, no.37, pp.1001-1015, 2023 (Peer-Reviewed Journal)