Kırmızı Başlıklı Kız İllüstrasyonlarının Kültürel Aktarımdaki Yeri


Göktaş P.

Ulakbilge , vol.06, no.25, pp.801-819, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 06 Issue: 25
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-06-25-09
  • Title of Journal : Ulakbilge
  • Page Numbers: pp.801-819

Abstract

Masallar;   kültürün   yeniden   üretilmesini   ve   gelecek   kuşaklara   aktarımını sağlayan önemli eğitsel araçlardır ve yazılı metnin yanı sıra masallara görsel zenginlik sağlayan   illüstratörler   de   bu   anlamda   oldukça   etkili   ve   önemlidir. Araştırma kapsamında Charles Perrault’a ait Kırmızı Başlıklı Kız masalının görselleştirilmesinde  etkili  rol  oynayan  illüstratörler  ele  alınmıştır. Araştırmanın amacı,  “Kırmızı  Başlıklı  Kız”  illüstrasyonlarını kültürlerarası  etkileşimdeki  rolleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak masal kavramı, illüstrasyon kavramı, illüstrasyon türleri ve teknikleri,kültür kavramı ve illüstrasyon-kültür ilişkisi ele  alınmıştır.  Daha  sonra  Kırmızı  Başlıklı  Kız  masalını  illüstre  etmiş  olan  farklı tasarımcıların (Arthur Rackham, Walter Crane, David Roberts, Daniel Egnéus, Henry Nahurski, Clémentine  Sourdais, Ayşe İnan Alican,  Bethan  Woollvin), çalışmaları  ile kültürel yapıyı nasıl aktardığı incelenmiştir.