Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XV


KAYA İ.

Detay Yayıncılık, pp.371-372, 2022

  • Publication Type: Encyclopedia
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes