SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

DOĞUÇ E., ARIKAN G.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.293-305, 2018 (Peer-Reviewed Journal)