Bir Sevinç Günü: Bayram ve Halûk’xxun Bayramı Şiirlerinde Sosyal Düşünce üzerine Bir Mukayese


GÖNEN M. E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of İnternational Social Research, vol.10, no.52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)