TERMAL TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN İNOVASYON ALGILARI


Creative Commons License

Duran A., Bektaş Ç., Kılıç İ.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.38, pp.2124-2134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 38
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.2124-2134
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

As in every sector, competition in the thermal tourism sector is increasing day by day. In the research, it was aimed to reveal the perspective and applications of thermal tourism enterprises operating in Central Anatolia on innovation strategies. Considering the projects carried out and planned, the number of thermal facilities in the region is expected to increase gradually. For this reason, the survival of existing thermal facilities in a period when the competition conditions will become tough depends on the introduction of new goods, services and processes. In this context, it was aimed to determine the level of awareness of business managers regarding these factors. The descriptive analysis technique was used in the research conducted with the qualitative method. The data were obtained from the managers of the thermal tourism facility within the scope of the research, by e-mail, telephone or face-to-face interviews. According to the findings, it can be said that the innovation perceptions of business managers are generally at a good level. In addition, it was concluded that customer requests and complaints stand out as the source of innovative studies in enterprises. Finally, it can be said that business managers have a positive view of the potential of the sector and they have a prepared structure for future competition conditions.

Her sektörde olduğu gibi termal turizm sektöründe de rekabet, gün geçtikçe artmaktadır. Araştırmada Orta Anadolu’da faaliyet gösteren termal turizm işletmelerinin inovasyon stratejilerine bakış açısının ve uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Yürütülen ve planlanan projeler göz önüne alındığında bölgedeki termal tesis sayısının giderek artması beklenmektedir. Bu yüzden, mevcut termal tesislerin, rekabet şartlarının zorlaşacağı bir dönemde ayakta kalabilmeleri, daima yeni mal, hizmet ve süreçlerin ortaya konmasına bağlıdır. Bu bağlamda, işletme yöneticilerinin bu faktörlere ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmada, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler, araştırma kapsamındaki termal turizm tesisinin yöneticilerinden, mail, telefon ya da yüz yüze görüşme yöntemleriyle elde edilmiştir. Bulgulara göre işletme yöneticilerinin inovasyon algılarının genel anlamda iyi bir düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca işletmelerdeki yenilikçi çalışmaların kaynağı olarak müşteri istek ve şikayetlerinin ön plana çıkmakta olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Son olarak, işletme yöneticilerinin, sektörün potansiyeline yönelik bakışlarının olumlu olduğu ve ilerideki rekabet koşulları için hazırlıklı bir yapılarının olduğu söylenebilir.