Aydıncık Doğal Taş Sahasının Jeokimyası ve Turizmdeki Yeri.


Koçak İ., Öksüz N., Kolay E.

B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu. , Yozgat, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.187-194

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.187-194
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanoğlu var olduğundan beri doğal taşları yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için silah, kap-kacak yapımı, güzel görünmek için ise süslenme aracı olarak kullanmıştır. Süs taşlarının doğasında var olan dayanıklılık, güzellik, çekicilik ve nadirlik özellikleri onların her zaman değerli kalmalarını sağlamıştır. Günümüz koşullarında süs taşlarına tüm dünyada kolaylıkla ulaşılabilmekte özellikle turizm bölgelerinde ise yöreye ait süs taşları oldukça rağbet görmektedir. Örneğin Eskişehir ilindeki lületaşı ve Erzurum ilindeki oltutaşı gibi. Bu açıdan bakıldığında Yozgat ili, silis grubu süs taşları açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Önemli sahalardan olan Aydıncık İlçesi Üzümlü ve Dereçiftlik Köyleri çevresinde Lütesiyen yaşlı bazalt, andezit ve aglomeralardan oluşan volkanik kayaçlar gözlenmekte olup, bu kayaçlar içerisinde yarı değerli kuvars damarları bulunmaktadır. Bu damarlar içerisinde ametist, kalsedon, agat, beyaz kuvars ve akik önemli bileşeni oluşturmaktadır. Önemli miktarda bulunan kalsedon ve ametistin jeokimyasal bileşimleri ortalama %88-94 SiO2, %4 Ca, %0.69-2.54 MgO ve % 0.24-1.54 Fe2O3 oranı sergilemektedir. Eser miktarda ise dolomit ve moganit tespit edilmiştir. Bu değerler dikkate alındığında dayanıklılık ve göze hoş görünme açısından Aydıncık bölgesi süs taşları benzer sahalara göre oldukça dikkat çekmektedir.

             Bu potansiyel, Aydıncık ilçesindeki Halk Eğitim bünyesinde takı ve süs eşyası olarak değerlendirilmekte ve kent ekonomisine katkı sunmaktadır. Bahsi geçen sahalarda mevcut turizm olanaklarının geliştirilmesi sonucunda bu ürünlerin pazarlamasının da yapılarak buna bağlı olarak satışının artacağı, dolayısı ile de Yozgat ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.