Keskin Pb-Zn Cevherleşmelerinin Mineralojisi


Creative Commons License

Öksüz N.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.587-618, 2001 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.587-618

Abstract

 

Keskin (Kırıkkale) Pb-Zn yatakları granitik bir intrüzyona bağlı skarnlaşma sürecinde gelişmiş oluşumlardır. Bu cevherleşmeler kontakt pnöymatolitik evreden hidrotermal evrenin çok düşük sıcaklıklarına kadar değişebilen koşullarda oluşmuştur. Cevherleşmenin parajenezinde galenit, sfalerit, hematit, pirit, kalkopirit, klokmanit, polibasit, fahlerz, bornit, lepidokrosit, götit, serüzit, cerianit ve carlinit mineralleri bulunmaktadır. Parajenezde yer alan kloklamit, polibasit, cerianit ve carlinit mineralleri Keskin Pb-Zn yataklarında ilk defa bu araştırmada bulunmuştur. Duraylılık alanı alkali ortamlar olan carlinit, oluşum sıcaklığı olarak epitermal şartları işaret etmektedir. Cerianit ise içerdiği Th elementi açısından parajenezin önemli bir mineralidir.