Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-392 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

05.10.2020 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Saraykent İlçesi,   Divanlı mahallesi sınırları içerisinde Kaya Mevkiine yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Divanlı Mahallesi sınırları içindeki Kaya mevkiye ulaşıldığında kayalardan oluşan tepeler ve tepeler arasında küçük vadiler olduğu görüldü. Kayalardan oluşan tepeler arasında daha alçak ve düz olan bölümler vadi olarak tanımlanmıştır. Kaya tepelerin bazıları üzerinde dikdörtgen yada kare şeklinde oyulmuş delikler tepelerin üst kısımlarında(resim-1) bazılarında ise vadi olarak tanımlanan yerlerden 4-5 m. yükseklikte(resim-II) oldukları görülmüştür. Kaya mevkiinde muhtelif yerlerde ve yüksekliklerde hemen ilk bakışta 4-5 adet yukarıda bahsedilen deliklerden görülmüştür. Vadi içerisinde kuzey gönünden güney yönüne yaklaşık 100m. kadar ilerledikten sonra sol tarafta (kuzey yönünde) büyük bir doğal kayanın(yaklaşık 5m. yüksekliğinde, yaklaşık 3 m. genişliğinde ve yaklaşık 2 m. derinliğinde) ortasından insan eliyle ikiye kırılarak ayrıldığı görülmüştür.  Kırık üzerinde yapılan incelemede iki adet karot (resim-III, IV) izine rastlanılmıştır. Karot yardımıyla kaya üzerinde açılan iki deliğin genişletilmesiyle kayanın ikiye ayrıldığı sonucuna varılmıştır. (resim-V)Tahrip edilen kaya üzerinde ve çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir arkeolojik ize rastlanılmamıştır.

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Karot yardımıyla insan eliyle kırılan kayanın çevresinde yapılan araştırmada arkeolojik buluntunun (seramik parçaları vb.)  ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir.

            2. Kayalardan oluşan tepeler üzerinde muhtelif yerde ve yüksekliklerde kare yada dikdörtgen şeklinde delikler, buraların kaya mezarı olarak kullanıldığını dolayısıyla buranın arkeolojik bir alan olduğu göstermektedir. 

            3. Karot yardımıyla neredeyse ortadan ikiye kırılmış kayada ve yakın çevresinde herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya rastlanılmamış olması, kaya üzerinde yapılan tahribatın arkeolojik olarak herhangi bir anlamı yoktur.

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5. Yapılan kazının kaçak bir kazı ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 04.11.2020

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek:  5 Adet Fotoğraf