Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Tane Verimi Stabilitesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi


AKTAŞ B., EREN H.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.69-76, 2014 (Peer-Reviewed Journal)