INTERNATIONAL RELATIONS, RELIGION AND RELIGIOUS CONCEPTS


Yıldız M.

Akademik Hassasiyetler, vol.8, no.16, pp.283-295, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 16
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Akademik Hassasiyetler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-295
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The field of International Relations gained popularity after the First World War as the need for security policies and means to ensure peace emerged and different issues around international relations started to be discussed. In addition to the debates on the legitimacy of the Vietnam war, various issues such as post-80’s emigration, global poverty and separation began to be addressed, even though differences in the level of welfare among various regions of the world and issues such as separatism have been subjects scholars in this field regularly avoid. Religion, which had been tried to be abstracted from the lives of people in the process of secularism and its role in shaping global politics was practically ignored in the analyses these scholars made. In this work, we will examine the reasons behind this and focus on religion and religious concepts in International Relations since the last quarter of the 20th century.

Birinci Dünya Harbi sonrası ihtiyaç duyulan güvenlik politikaları ve barışın temini çalışmaları ile de popülarite kazandığı ifade edilebilecek olan Uluslararası ilişkilerin farklı yönleri ile alakalı tartışmalar yirminci asrın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmışlardır. Vietnam savaşının meşruiyeti üzerine başlayan tartışmaların yanında 80 sonrası göç, küresel fakirlik ve ayrılma gibi farklı konular da ele alınmaya başlanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgeleri arasındaki refah seviyesinin farklılıkları ve bölücülük faaliyetleri gibi konular ise klasik yazarların işlemekten kaçındıkları konular olmuştur. Sekülarizm kavramı altında kamusal alan olarak tarif edilebilecek bütün sahalardan uzaklaştırılmaya çalışılan din olgusu ve uluslararası politika üzerindeki etkisi Uluslararası İlişkiler çalışmalarında genel anlamda göz ardı tutulmuştur. Bu çalışmada bunun sebeplerine yer vererek yirminci asrın son çeyreğinden beri Uluslararası İlişkilerde din ve din olgusu gibi kavramlar ele alınacaktır.