Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarına yerleşenlerin yükseköğretim girdi göstergelerinin incelenmesi


Creative Commons License

Aydemir A., Ustaoğlu Çelik A.

Yıldız Journal of Educational Research, vol.6, no.1, pp.21-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yıldız Journal of Educational Research
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.21-33
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Yükseköğrenimin temel yapıtaşını oluşturun üniversiteler, toplumu oluşturan bireylerin meslek sahibi olmasında önemli rol oynarlar. Üniversitelere yönelik bir takım bilgilerin üniversite adayları ile paylaşılmasının meslek seçimini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında Yükseköğretim Program Atlası’nda (YÖK Atlas) yer alan veriler doğrultusunda, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye’de devlet üniversitelerindeki sosyal bilgiler öğretmenliği programları ile bu programlara yerleşenlerin çeşitli özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel içerik analizi yöntemi kullanıldığı araştırmada Türkiye’deki devlet üniversitelerinde yer alan toplam 62 üniversitenin sosyal bilgiler öğretmenliği programına ilişkin verileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında sosyal bilgiler öğretmenliği programlarına yerleşenlerin çoğunluğunun kadın olduğuna, 2020 yılında Temel Yeterlilik Testi net ortalamalarının toplamında, 2019 yılına göre artış görülürken; Alan Yeterlilik Testi net ortalamalarının toplamında 2020 yılında azalış olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan her iki yılda toplam soru sayısına göre net oranının en fazla Temel Yeterlilik Testi kapsamında Sosyal Bilimler Testinde olduğu; Alan Yeterlilik testinde ise net oranının 2019 yılında en fazla Coğrafya-1, 2020 yılında Coğrafya-2 testlerinden elde edildiği görülmüştür. Ayrıca her iki yılda sosyal bilgiler öğretmenliği programına yerleşenler tarafından sosyal bilgiler öğretmenliği dışında en fazla tercih edilen programın Türkçe öğretmenliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.