AN EVALUATİON OF THE VALUE OF CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT İN TURNİNG THE ECONOMİC DOWNTURN İNTO AN OPPORTUNİTY İN THE COVID-19 PANDEMİC PHASE


Sağlam K., Karadağ M., Kale B., Sayedzade S. S., Durukan T.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, 27 - 28 March 2021, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sağlık başta olmak üzere ekonomi, finans, turizm gibi birçok alanı etkilemiştir. Salgının hızlı bir şekilde yayılması, bulaşma riskinin yüksek olması ve tedavisinin olmaması bazı tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, esnek çalışma sistemine geçilmesi alınan tedbirlerden bazılarıdır. Bu tedbirler, işletmelerin faaliyet alanına ve büyüklüğüne göre değişen krizler ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. İşletmeler Covıd-19 pandemi krizinin etkileri ile mücadele etmek ve krizin oluşturduğu fırsatları yakalayabilmek için kriz yönetim planlarını uygulamaya başlamışlardır. Bu süreçte işletmelere veri akışı sağlayan ve değişen koşullara bağlı olarak değişen müşteri beklentileri hakkında bilgi veren müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; Covıd-19 pandemi krizinin ortaya çıkmasıyla alınan salgını önleyici tedbirlerin işletmeler üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmeler yapmak ve kriz yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinde müşteri ilişkileri yönetiminin rolünü ve önemini ortaya koymaktır. Nitel türde yapılan bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, ilgili literatürün yanı sıra gündeme dair güncel makaleler ve haber kaynakları incelenmiştir. Çalışma ile gelecekteki araştırmacılara fayda sunacak değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.