“İpek Yolunda Türkler” Ünitesi İçin Kavram Öğretim Materyali Geliştirme Çalışması


Çakmak M. A., Ustaoğlu Çelik A.

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.6, pp.70-79, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalar, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde daha çok görsel materyal kullanılması yönünde beklentilerini ortaya koyarken, öğretmenlerin sosyal bilgiler dersini işlerken yeteri kadar görsel materyal kullanmadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin “İpek Yolunda Türkler” ünitesinde geçen kavramların öğretiminde kullanılabilecek kavram bulmaca örnekleri geliştirmektir. Bu bağlamda her kavramın yalnızca bir bulmacada kullanıldığı, toplam 30 kavramdan oluşan üç adet bulmaca örneği geliştirilmiştir. Geliştirilen bulmaca örnekleri ile öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımına ilişkin beklentilerinin karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca materyal hazırlama yönünde isteksiz sosyal bilgiler öğretmenlerinin de derslerinde materyal kullanma ve hazırlama noktasında motive edilmesi hedeflenmektedir.