Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kapsamında Bozok Üniversitesinin Yozgat İli Ekonomisine Katkısı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği


Hacıhasanoğlu T., Akgün Z., Hacıhasanoğlu P.

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1289-1303

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1289-1303
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bilimsel ve sosyo- kültürel faaliyetler yürütmekle birlikte günümüzde üniversiteler, kuruldukları illerin toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme düzeyini arttırmak noktasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bölgede istihdam yaratmanın yanı sıra üniversite öğrencilerinin tüketim harcamaları illerin ekonomisinin canlanmasına, canlanan ekonomide kalkınmaya etki etmektedir. Bu ana fikirden hareketle çalışmanın amacı, Bozok Üniversitesi’nin Yozgat iline ekonomik katkı sağlamaktaki rolününİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri açısından değerlendirilmesidir. Anket yolu ile elde edilen veriler ışığında öğrencilerin tüketim harcamalarının dağılımı ve bu harcamaların Yozgat ili ekonomisindeki geri dönüşü belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve yapılan analizler sonucu öğrenci başına aylık ortalama 600 TL’nin üzerinde bir rakamla şehre kaynak aktarımının söz konusu olduğu belirlenmiştir. Bu veri üniversite geneline yayıldığında ise aylık olarak Yozgat iline sadece öğrencilerin 10.000.000 TL’nin üzerinde bir katkı sağladığı tespit edilmiştir.