Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Haberlerinin İçerik Analizi


ŞANTAŞ G., ERDOĞAN B.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.308-317, 2021 (Peer-Reviewed Journal)