Kültürel Şemanın Mimarlık Eğitiminde Tasarım Sürecine Etkisinin Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Araştırılması


Arı A. C., Oral M.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.7, no.59, pp.2637-2650, 2020 (Peer-Reviewed Journal)