Sporcuların Algıladıkları Antrenör Liderlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Yıldırım M.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-16, 2023 (Peer-Reviewed Journal)