İyi Glisemik Kontrollü Tip 2 Diyabetiklerde Aerobik Egzersizin Malondialdehit Düzeyine Etkisi


DEDE D., GÖNEN M., İPEKÇİ S., KURBAN S., ASLAN M., YILDIZ M., ...More

.Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes