Karşılaştırmalı Tarih'te Metod ve Uygulama


Gül S.

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.143-158, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Karadeniz Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.143-158
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This article mainly focuses on the emergence of comparative history, its application and some theoretical aspects. However, the comparative method in social sciences is also mentioned in some points so as to give a better understanding of the comparative method. In this frame, firstly, the emergence of comparative history and the comparative historiography of Marc Bloch as a leading practitioner of the field will be evaluated. Secondly, works of some significant practitioners of comparative history and their methodological approaches will be discussed. Finally, some theoretical concepts of the comparative method such as caseorientation, variable-orientation, synthetic strategy, internal and external analysis will be evaluated.

Keywords: comparative history, method, Marc Bloch

Bu makalede temel olarak karşılaştırmalı tarihçiliğin ortaya çıkışı, uygulanışı ve bazı temel teorik özellikleri ele alınacaktır. Ancak bunun yanında karşılaştırmalı metodun teorik yaklaşımlarının daha iyi ortaya konulabilmesi için sosyal bilimlerde karşılaştırmalı metoda bazı noktalarda değinilecektir. Bu çerçevede, ilk olarak karşılaştırmaları tarihçiliğin ortaya çıkışı ve alanın sistemli ve çığır açıcı bir uygulayıcısı olarak Marc Bloch’un karşılaştırmalı tarihçilik anlayışı ele alınacaktır. Daha sonra, karşılaştırmalı tarihçiliğin önde gelen bazı uygulayıcılarının önemli çalışmaları ve metodolojik yaklaşımları ortaya konulacaktır. Son olarak, karşılaştırmalı metot içinde yer alan; olay ve değişken yönelimli yaklaşım, sentetik strateji, içsel ve dışsal analiz gibi bazı teorik yaklaşımlar tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: karşılaştırmalı tarih, metot, Marc Bloch