Üniversite öğrencilerinin kopya çekme ve etik konusuna ilişkin görüşleri.


Creative Commons License

Başol G., Duran E.

INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:….), Antalya, Turkey, 7 - 09 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı; nitel bir bakış açısıyla üniversitede öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin sınavlarda kopya çekmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve bu görüşlerin Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleriyle ilişki düzeyinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın yazarları tarafından geliştirilen ölçme aracı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Yozgat ilinde uygun örnekleme yoluyla seçilen, yaşları 20 ile 23 arasında değişen 30 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracı senaryo tamamlama formatındadır. Senaryo tamamlama uygulamasının yanı sıra öğrencilere kopya çekme davranışı üzerinde etkili olan nedenlerini yazmalarının beklendiği bir de soru sorulmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde, senaryo tamamlama uygulaması için içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların yarısının kopya çekerdim diğer yarısının ise kopya çekmezdim şeklinde yanıt verdikleri görülmüştür. Kopya çekerdim yanıtını verenlerin tamamının gerekçeleri incelendiğinde Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden saf çıkarcı eğilim basamağında oldukları görülmüştür. Kopya çekmezdim yanıtını verenlerin çok az bir kısmı 6. Basamakta yer almaktadır. Gelenek ötesi düzeyin son basamağı olan evrensel ahlak prensipleri evresinde bulunan öğrencilerin çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Diğer bir kısmının ise 1, 3, 4 ve 5. Basamakta oldukları görülmüştür. Bu evredeki kopya çekmeme gerekçeleri ise ceza almaktan korkma, akran kanısına önem verme, yararlılık ya da toplum kurallarına uyma zorunluluğu düşüncesi yer almaktadır. Sonuç olarak bu gerekçelerin hiç biri etik değerlere dayanmamaktadır. Bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin kopya çekme davranışı üzerinde etik değerlerin etkisinin oldukça sınırlı olduğu yargısına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerde kopya çekme davranışının artmasında ahlaki değerlerin yitirilmiş olmasına ya da hiç kazanılmamış olmasına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kopya, Etik, Kohlberg, Ahlaki gelişim evreleri, İçerik analizi