Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında AB Güvenlik Politikası ve Kadın


Creative Commons License

Soğukoluk M.

ISPEC 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES (Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi), Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, pp.375-386

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.375-386
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This study basically tries to deal with gender policies in the context of women-centered,
common foreign and security policy of the European Union. The main argument of this study
is the observation that the active participation of women in the EU Security and Common
Defense policy-making process is limited and in this context, women are faced with the
situation of not being able to go beyond a certain limit. In this context, the first part of the study
consists of the gender and security approach, specific to feminist theory. In the second part of
the study, the European integration process, which is the basis for the European Union to take
its final shape, has been examined in terms of security and a basic ground has been tried to be
established. In the third part of the study, the institutionally common security and defense policy
structure of the Union and the political participation of women in related institutions were tried
to be examined. In the third and last part, the formation of the EU Common Foreign and Security Policy is examined and the representation rates of women are mentioned. The number of female prime ministers covering the years 2003-2022 was examined in terms of the political participation of women, especially in the EU Common Foreign and Security Policy, and then the number of defense ministers and foreign ministers were added to the study. As a result of the examination, it has been determined that the participation of women in the EU Common Foreign and Security Policies has increased partially.


Keywords: European Union, EU Security Policies, Gender

Bu çalışma temel olarak toplumsal cinsiyet politikalarını kadın merkezli, Avrupa
Birliği’nin ortak dış ve güvenlik politikası bağlamında ele alarak kadının siyasal ve güvenlik konusunda katılım düzeyleri ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın temel argümanını, AB Güvenlik ve Ortak Savunma politika yapım sürecinde kadınların aktif
şekilde katılımının kısıtlılığı söz konusu olduğu ve bu bağlamda kadınların belirli bir sınırın
ötesine geçememe durumuyla karşı karşıya kaldığı gözlemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda
çalışmanın ilk bölümünü feminist kuram özelinde toplumsal cinsiyet ve güvenlik yaklaşımı
oluşturmaktadır. Feminizmin kavramsal olarak açıklanarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile bağdaştırılmıştır.  Çalışmanın ikinci bölümünde, özellikle Avrupa Birliği’nin son şeklini almasında temel oluşturan ve günümüzde Avrupa bütünleşme sürecinin temelini atan tarihsel süreç ve  güvenlik konusu  incelenmiştir ve konu ile ilgili temel bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Birliğin kurumsal olarak ortak güvenlik ve savunma politika yapısı ve ilişkili kurumlardaki kadınların siyasal katılımı incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının oluşumu incelenerek  kadınların temsiliyet oranlarına değinilmiştir.  Kadınların özellikle AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası özelinde siyasal katılımı açısından 2003-2022 yıllarını kapsayan kadın başbakan sayısı incelenmiş, sonrasında ise savunma bakanı sayısı ve dışişleri bakanı sayısı da çalışmaya eklenmiştir. İncelemenin sonucunda ise kadınların AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları noktasında katılımının kısmen arttığı belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, AB Güvenlik Politikası, Toplumsal Cinsiyet