İzmir İktisat Kongresi Sonrasında Kurulan Anonim Şirketlerin Finans Sorunları ve Kamuİktisadi Teşekkülünün Kuruluş Süreci: Sümerbank Örneği


Erdal İ.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, no.35, pp.47-65, 2023 (Peer-Reviewed Journal)