THE EVALUATION of FINANCIAL FEASIBILITY OF THE BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) PROJECT UNDER UNCERTAINTY BY MEANS of THE SIMULATION MODEL IS BASED ON JUDGMENTAL PROBABILITIES


Creative Commons License

Acar E., Durucasu H.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.9, no.9, pp.579-598, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The BOT Projects are characterized with high capital expenditure and long working duration. For this reason, it is inevitable that there is uncertainty about the future, and the estimation of the cash flow of the BOT project becomes therefore difficult. In the study, firstly the Investment Evaluation Methods have been examined in detail to determine the cash flows of the BOT project and the Net Present Value Method has been selected. Then, the Fuzzy Set Theory and probabilistic approach which are different risk models under uncertainty have been discussed in order to determine the risk level on the cash flows. As a general model, the Monte Carlo Simulation has been chosen, and a fuzzy approach has been proposed for the situation in which the probabilities has been formed subjectively. A model on a real-world event has been established by adjusting deterministic parameters that are important in making the BOT investment decision. The investment costs, the discount rate, the debt interest rate and the demand have been accepted as uncertain parameters of the project. The project risk level has been determined according to the findings. The results of the study will be beneficial in evaluating the determined uncertainty effects of the BOT project company.

YİD projeleri, yüksek sermaye harcamaları ve uzun çalışma süreleri ile karakterize olmaktadır. Bu sebeple geleceğe yönelik belirsizliğin bulunması kaçınılmazdır ve YİD projesinin nakit akışlarını tahminlemek güçleşmektedir. Çalışmada öncelikle YİD yatırım projelerinin nakit akışlarının belirlenmesi için yatırım değerleme yöntemleri kapsamlı bir biçimde incelenmiş ve Net Bugünkü Değer yöntemi seçilmiştir. Daha sonra belirsizlik altında nakit akışları üzerindeki risk düzeyinin belirlenmesi için farklı risk modelleri olarak olasılıksal yaklaşımlarla Bulanık Küme Teorisi tartışılmıştır. Genel model olarak Monte Carlo simülasyonu seçilmiştir ve olasılıkların subjektif oluştuğu durum için bulanık bir yaklaşım önerilmiştir. YİD yatırım kararının verilmesinde önem arzeden deterministik parametrelerin değerleri ayarlanarak gerçek bir örnek olay üzerinde model kurulmuştur. Projeye ait yapım maliyetleri, ıskonto oranı (sermaye maliyeti), kredi faiz oranı, talep miktarı belirsiz parametreler olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre proje risk düzeyi belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar YİD proje şirketinin belirlenen belirsizlik etkilerini değerlendirmesinde yardımcı olacaktır.