Türkiye’de Makroekonomik Faktörler ile Sağlık Harcamaları ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile İncelenmesi


ÇIRAKLI Ü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.581-596, 2019 (Peer-Reviewed Journal)