Mısır-mısır pası uyumlu interaksiyonunda ekspresyonu değişim gösteren genlerin DDRT-PCR analizi


Creative Commons License

Çilkol H., Südüpak M. A.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.33, no.2, pp.259-265, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Mediterranean Agricultural Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.259-265
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bitki-mikrop interaksiyonlarında ekspresyonu değişim gösteren genlerin tanımlanması,

konukçu direnci ve duyarlılığında gerçekleşen fizyolojik değişimler ve bunlardan sorumlu

genetik faktörler ve mekanizmalar hakkında değerli bilgiler sağlamaktadır. Mısır (Zea mays)

ve mısır pası (Puccinia sorghi) uyumlu interaksiyonunda gerçekleştirdiğimiz çalışmada,

ekspresyonu değişim gösteren 98 transkript derivativi fragment (TDF) tanımlanmıştır.

Klonlanarak sekans karakterizasyonu yapılan 72 TDF ile gerçekleştirilen GenBankası

taramaları, münferit etiketler için bir veya daha fazla benzer kayıt bulunduğunu

göstermektedir. Genel olarak, TDF’lerin yaklaşık yarısının fonksiyonu bilinen genlerin

sekanslarına benzer olduğu ve bunların önemli bir bölümünün bitki-patojen

interaksiyonlarında ekspresyonu değişim gösterenler oldukları tespit edilmiştir. Bunlar

arasında, karbonik anhidraz, Bip2, An2, ARP ve ASR3 proteinlerini kodlayan genlere

benzerlik gösteren TDF’ler bulunmaktadır. TDF’lerin kalan bölümü, diğer stres yanıtlarıyla

ilgili olanlar ve karakterize edilmemiş/hipotetik protein kodlayan sekanslara benzerlik

göstermektedir. ZmBip2, ZmCA, ZmcALDH, ZmARP ve ZmARPP3 genleri için RT-qPCR

primerler tasarlanarak kontrol ve infekte materyalde ekspresyon teyitleri yapıldı. ZmCA hariç,

diğerlerinin tespitlerinde gözlenen ekspresyon değişimleri doğrulandı. Sınırlı sayıda TDF

çalışılmış olmakla birlikte, belirli fonksiyonlarla ilişkili olanlarla birlikte fonksiyonu

bilinmeyenler, çalışılan patosistem uyumlu interaksiyonunda ekspresyonu modülasyon

gösteren genler olarak tanımlanmıştır.