Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme


Haspolat N. K., Özdoğan A. Ç., Yalçın İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.77-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı grupla psikolojik danışma alanında yapılan lisansüstü tezlerin ve ULAKBİM TR Dizinde taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerin yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla her çalışma; yılı, değişkenleri, araştırma modeli, örneklem grubu ve sayısı, kuramsal yaklaşımı dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma nitel araştırmalar kapsamında kabul edilen doküman incelemesi çalışmasıdır. Araştırmada 79’u lisansüstü, 32’si ULAKBİM TR Dizinde taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan toplamda 111 akademik çalışma incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çalışmaların sayısının son yıllarda arttığı, değişken olarak kaygının çalışıldığı, çalışmalarda deneysel desenin kullanıldığı, çalışma gruplarının üniversite öğrencilerinden oluşan ve sayısal olarak 21-40 arası bireyden oluştuğu, son olarak da kuramsal açıdan bilişsel davranışçı yaklaşımın temel alındığı sonucuna ulaşılmıştır.