Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlarda Doğurganlık ve Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

GÖÇER Ş., MAZICIOĞLU M. M., ULUTABANCA R. Ö., ÜNALAN D., KARADUMAN M., TARHAN K.

Journal of Health Services and Education, vol.2, no.1, pp.40-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)