İÇERİK YÖNÜYLE MU‘ALLAKA ŞİİRLERİNİN DEĞERİ VE TARAFE B. EL-‘ABD’İN MU‘ALLAKASI


Yenice M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , vol.14, no.76, pp.825-836, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 76
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Page Numbers: pp.825-836

Abstract

Mu‘allakaların, Câhiliye döneminde ‘Ukâz gibi büyük panayırlarda okunduğu, neticede anlam ve içerik yönleri ile   dereceye giren şiirlerin seçilerek Kâbenin duvarına asıldığı rivayet edilmektedir. Mu’allaka şairleri arasında İmru’ulkays’tan sonra ikinci sırada öneme sahip olan Tarafe b. el-‘Abd’in diğer mu‘allaka şairleri gibi birçok beyti darbı mesel olarak meşhur olmuş ve hala edebiyat zevki olanlar tarafından hayranlıkla okunmaya devam etmektedir.