PANDEMİ SÜRECİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Yakut S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.7, no.58, pp.2334-2347, 2020 (Peer-Reviewed Journal)