Temettü Politikası, Temettü Dağıtım Oranı ve Finansal PerformansArasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

TEMİZ H., HACIHASANOĞLU T.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.133-149, 2017 (Peer-Reviewed Journal)