Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemesi                : Şefaatli Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2021-142 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

GİRİŞ

08.10.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Ekinci uşağı köyü sınırları içindeki Koçtepe Mevkiinde (113 Ada ve 57 nolu mera parseli) yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

 

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Koçtepe mevkiine ulaşıldığında yaklaşık 40 metre çapında ve yaklaşık 10-11 metre yüksekliğinde ve yine kuzey tarafında benzer tipolojik özellikleri taşıyan ve birbirlerine yaklaşık olarak 250 metre mesafede iki tepeyle karşılaşıldı.(Resim-1) Tepeleri birbirlerinden ayırt etmek için (bakana göre) sağda olan ve daha uzak görünen tepeye kuzey tümülüs, solda olan ve daha yakın görünen tepeye ise güney tümülüs adı verilerek birbirlerinden ayrılmaları (birbirlerine karışmamalarını) düşüncesiyle kuzey-güney tümülüs şeklinde tarafımca isimlendirilmiştir.  Tarafımca yapılan inceleme ve gözlemler güney tümülüs üzerinde yapılmıştır. Tümülüs’ün güney yönünden bakıldığında tahribat görülmemekle birlikte tümülüs’ün üzerine ulaşıldığında yaklaşık 1.5 metre çağında ve derinliği içinin karanlık olmasından dolayı dışarıdan tespit edilemeyen fakat görülebilen kısmının yaklaşık 4-5 metre civarında olan derin bir çukur tespit edilmiştir. Buradaki kazının bitki örtüsünün yoğunluğu, toprağın hava şartları ile birlikte sıkışarak sertleşmiş olması gibi sebeplerle en az 3-4 yıl öncesinde kazıldığı sonucuna varılmıştır. (Resim-II, III) Tümülüs’ün kuzeye bakan kısmında da kaçak kazılardan dolayı bir ağır kazı tahribatı olduğu görülmektedir. Burada ki bitki örtüsünün yoğunluğu ve bitki çeşitliliğinin(farklı tür birkaç çeşit) olması, kazılan toprağın hava şartlarından dolayı oturmuş ve sertleşmiş olması gibi sebeplerle en az 3 yıl ve belki daha fazla zaman önce kazıldığı sonucuna varılmaktadır.  (Resim-IV, V)

Mahkemeye konu olan kazı, tümülüs’ün batıya bakan kısmında tümülüs zirvesinden yaklaşık 3-4 metre aşağıda, derinliği yaklaşık 2 metre civarında kazılmış yaklaşık 3 metre genişliğinde ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda oluşturulmuş teras (Resim-VI) üzerinde güney yönüne doğru 1.5 metre çapında ve derinliği karanlık olduğundan dolayı tam tespit edilemeyen fakat görülebilen kısmı yaklaşık 4-5 metre olduğu anlaşılan bir kaçak derin kazı çukurunun varlığı tespit edilmiştir .(Resim-VII-VIII)  Burada toprağın oturmaması, yağmurlar sonucu suyun aşağı akarken oluşturduğu su akış kanallarının derinliği ve genişliğin az olması, toprak üzerindeki bitki örtüsünün seyrekliği ve çeşitliliğe sahip olmaması, toprağa bakıldığında yeni kazılmış olduğu izlenimi edinilmesi gibi sebeplerle buradaki kazının yaklaşık en az 1 yıl ve biraz daha öncesinde yapıldığı sonucuna varılmıştır.  Ayrıca bu terasın güney batı kısmında ve bu terasa yaklaşık 5-6 metre uzaklıkta doğu-batı yönlü olarak kazılmış uzunluğu yaklaşık 2 metre genişliği yaklaşık 1-1.5 metre ve derinliği ortalama 1 metre olan başka bir kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. (Resim-IX) Bu kaçak kazı çukuru incelendiğinde toprak üzerindeki bitki örtüsünün seyrekliği ve çeşitliliğe sahip olmaması, toprağa bakıldığında yeni kazılmış olduğu izlenimi edinilmesi gibi nedenlerle budaki kaçak kazı çukurunun en 1 yıl önce ve belki biraz daha önce kazıldığı sonucuna varılmıştır.

            Koçtepe mevkiinde bulanan tümülüsün mahkeme kayıtların arkeolojik sit alanı olduğuna dair bir belge bulunduğundan buranın bir sit alanı olup olmadığı konusu Yozgat Müze Müdürlüğüyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

SONUÇ

            Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

1. İnceleme ve tespitler bölümünde tepe olarak geçen yerin bir Tümülüs (Mezar yapısı) olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Tümülüs’ün farklı zamanlarda ağır bir tahrip gördüğü anlaşılmıştır. Bu tahribin en az iki veya daha fazla kazıyla tahrip edildiği anlaşılmıştır. 

3. Tümülüsün kazılan bölümlerinde ve Tümülüs çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir mimari parçaya rastlanılmaması tümülüsün altındaki mezarın ve yapılmışsa dromos’un (mezar odasına giden bazen 1 metre bazen daha uzun yol; bazı tümülüslerde dromos bulunmaz) tahribata uğramadığı sonucuna varılmıştır.  

4. Her ne kadar tümülüs ağır tahribata uğrasa da içindeki mezar odasının hala bozulmadan duruyor olması tümülüs’ün, içindeki mezarı koruma işlevini devam ettirdiğini göstermektedir.    

5. Tümülüs’ün kazılan bölümlerinin özellikle derinlikleri tam tespit edilemeyen iki adet çukurun özellikle can ve mal emniyeti açısından Yozgat Müzesi nezaretinde etrafındaki toprakla kapatılarak eski haline getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

6. Her ne kadar mezar odasına ulaşılamasa da yapılan kazının tümülüs üzerinde tahribata neden olduğu ve bu işin define aramaya yönelik bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 20.10.2021

 

 

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

 

 

Ek: 9 adet fotoğraf