Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2021-262 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

12.11.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni İlçesi, Belekçehan beldesi sınırları içerisinde Ağagedik Mevkiinde (ada: 269, pafta: 8) yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Belekçehan sınırları içindeki Ağagedik mevkii ye ulaşıldığında bir kısmı tepeler ve bir kısmı tepelik olan yerlerin arasında kalan düzlük ve eğimli alanlardan oluşan ve kuzey doğu yönüne doğru yüksekliği (rakımı) azalan bir bölge olduğu görüldü. Tepelik olarak görülen toprak yerlerin kenarlarında ya da üzerlerinde kısmi kaya tabakalarının olduğu da gözlendi. Davaya konu olan birinci kaya tabakasında yapılan incelemede kayanın bir kısmının insan eliyle yarım daire şeklinde kesilerek ayrılmaya (koparılmaya) çalışıldığı görüldü. Ayrıca aynı kaya tabakasının hemen yan tarafı (batı yönüne doğru) uzunluğu yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda ve en yüksek yeri yaklaşık 0.5 metre olan yarım daire şeklinde kazılarak tahrip edildiği görüldü. (Resim-I,II) Davaya konu ikinci kazılan yer incelendiğinde yine bir büyük kaya tabakasının insan eliyle kırıldığı ve kırılan bölümün yaklaşık 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 metre yüksekliğinde olduğu ve kırılan bölümün yaklaşık 5-6 metre aşağı doğru (kuzey yönüne doğru) eğimden dolayı yuvarlanarak düşmüş olduğu görüldü. (Resim-III,VI) Tahrip edilen kaya tabakaları üzerinde herhangi bir arkeolojik olarak nitelendirilebilecek bir bulguya rastlanılmadı. Fakat bu kaya tabalarının da bulunduğu tepelikler ve çevresinde yapılan araştırmada seramik parçalarına rastlanılmıştır. (Resim-V) Seramik parçalarına rastlanılması bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olabileceğini yani arkeolojik bir alan olabileceğini düşündürmektedir.   Yozgat Müzesi ile yapılan görüşmede davaya konu olan yerin “Arpalık Kalesi Yerleşimi” adı altında tescil edilmiş olduğu öğrenilmiş olup konu ile ilgili “Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu” kararı fotokopisi Ek’te (Ek-B)  sunulmuş olup, gerektiğinde Yozgat Müze Müdürlüğünden bilgi alınabileceği açıktır.         

                                                           SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Tepelik ve eğimli düzlük olan ve kazılan yerin çevresinde yapılan araştırmada seramik parçalarının olması ve Kayseri Kültür varlıkları Koruma kurulunun kararı gereği  arkeolojik sit alanı olduğu görülmektedir.   

            2. Kazı yapılan (iki) kaya tabakaları üzerinde herhangi bir arkeoloji bulguya rastlanılmamış olmasından dolayısıyla arkeolojik bir tahribata neden olunmamıştır.

            3.  Kazı yapılan yerin 1. derece sit alanı olduğu dolayısıyla kazıların ve tahribatın bu sit alanı üzerinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5. Dava konusu bölgenin arkeolojik bir sit alanı olmasından dolayı yapılan kazının kaçak bir kazı ve define aramaya yönelik bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır.17.11.2021

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek: 5 Adet Fotoğraf

Ek: B (Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararı)