Yozgat Kent İmajı: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Hacıhasanoğlu T., Akgün Z., Hacıhasanoğlu P.

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1278-1288

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1278-1288
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşen dünyada her kent kendisini geliştirerek diğer kentlerle rekabet etmektedir. Kentler tercih edilebilmek için çeşitli kriterlere önem vermektedir ve bu kriterlerden biride kent imajıdır. Her kent için insanların o kent hakkındaki algıları ve kentin imajı büyük önem taşımaktadır. Kent imajı sayesinde yatırım, seyahat ve çeşitli pazarlama faaliyetleri insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda kent imajı üniversite tercihi yapan öğrenciler içinde önemli bir kıstas olmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın ana amacı Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Yozgat ili kent imajı ile ilgili değerlendirmelerini belirlemektir. Araştırma kapsamında öğrencilerin kentin avantajlarına yönelik imaj algıları, soyut imaj unsurlarına yönelik imaj algıları ve Yozgat halkına yönelik imaj algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve yapılan analizler sonucu Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Yozgat kentinin avantajları ve soyut imaj boyutunda düşük, Yozgat halkı boyutunda ise orta imaj algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca çeşitli demografik özellikler açısından imaj algılarının farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.