Anne Sütü İle İlgı̇lı̇ Bı̇lgı̇ İhtı̇yacının Google Trendler Kullanılarak Belı̇rlenmesı̇


Çimke S., Yıldırım Gürkan D.

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 2 June - 04 December 2022, pp.253

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.253
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Bebek ve çocuk sağlığı açısından anne sütüyle beslenmenin önemi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Annelerin bebeklerini yeterli ve nitelikli emzirmesi için bilgi ihtiyacı olabilmektedir. Günümüzde bilgiye ulaşmak için en sık kullanılan yöntem internet aramalarıdır. Bu çalışmada ebeveynlerin anne sütü ile ilgili bilgi gereksinimlerinin Google Trend verileri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma verileri Google Trendler kullanılarak elde edilmiştir. Google Trendler'de aramalara en yüksek ilgi “100” Relative Search Volume (RSV) olarak gösterilirken, ilgisizlik veya yetersiz veri “0” RSV olarak gösterilmektedir. 15 Aralık 2020 ve 15 Aralık 2021 tarihleri arasında Google üzerinden yapılan arama sonuçları kullanılmıştır. Aramalar, “anne sütü” ve “emzirme” kelimeleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. Çalışmada dünya çapında yapılan aramalar ve ülkemizde yapılan aramalar şekil ve grafikler halinde sunulmuştur. Bulgular: Türkiye’de Anne sütü ile ilgili yıl boyunca arama ilgili 1-7 Ağustosta 100 RSV’ye ulaşmıştır. Dünya genelinde ise “breesfeeding” arama kelimesi 1-7 Ağustosta 100 RSV ye ulaşmıştır. Türkiye’de “anne sütü” arama kelimesi ile ilgili en çok arama yapılan konu, anne sütünü nasıl saklanacağı (100 RSV), anne sütünün nasıl artacağı ile ilgili aramalardı. Dünya genelinde geçtiğimiz yıl “breast-feeding” arama kelimesi ile ilgili en fazla yapılan arama COVİD-19 aşılarının emzirme üzerine etkisi ile ilişkili aramalar olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak ebeveynlerin anne sütü ve emzirme ile ilgili doğru bilgilendirilmesi sağlık personelinin en önemli fonksiyonlarındandır. Bu nedenle ebeveynlerin bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi, doğru ve güvenilir kaynaklara erişiminin sağlanması oldukça önemlidir. Profesyoneller, ebeveynleri internetteki kanıta dayalı materyallere yönlendirerek, hastaların doğru ve güvenilir bilgi almalarına yardımcı olmalıdır.