Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-391 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

13.10.2020 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni İlçesi, Kartal Köyüne yapılan keşifte hazır bulundum. Kartal köyünde olay mahallinin  Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi  dosya no:2020-155’deki olay yeri  ile aynı yer olduğu  anlaşılmıştır.  Daha önce 2020-155 dosya no için hazırlamış olduğum bilirkişi raporunda herhangi bir değişiklik olmadığından Akdağmadeni Asliye Ceza mahkemesi dosya no:2020-391 için de aynı rapor düzenlenmiştir. 

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Kartal Köyü sınırları içindeki Koru mevkii ye ulaşıldığında ciddi biçimde tahrip edilmiş büyükçe bir kaya, etrafa yayılmış bu kayaya ait kırılmış parçalar ve bu kayanın etrafının kazılmış olduğu görüldü. Kaya üzerinde yapılan araştırmada yaklaşık 10 cm derinliğinde, yaklaşık 10 cm genişliğinde (kuzey-güney doğrultulu) ve kuzey tarafının tahrip olmasına rağmen yaklaşık 70 cm uzunluğunda kaya oyuğuna rastlanılmıştır. Ayrıca hemen bitişiğinde yine yaklaşık 10 cm genişliğinde ve yaklaşık 30 cm uzunluğunda dikdörtgen bir çizgi kuzey ucu belirsiz olarak kaya üzerine oyularak yapılmıştır.   Kayanın Doğu tarafında yaklaşık 10-15 cm derinliğinde kaya oyularak düzgün bir kenar oluşturularak yaklaşık 1 metre uzunluğunda yüksekçe bir bölüm oluşturulmuştur. Yukarıda tarifi yapılan düz kanal şeklindeki oyuntunun bu yükselti üzerine yapıldığı anlaşılmaktadır. Kayanın kalan bölümlerinin ağır tahrip olması sonucunda başkaca bir tespit yapılamamıştır. Kayanın etrafı yaklaşık 50-60 derinliğinde ve ortalama yine 50-60 genişliğinde kazılmıştır. Ayrıca kuzey tarafında yaklaşık 150 cm uzunluğunda genişliği yaklaşık 1 metreden başlayarak gittikçe daralan bir kazı çukuru daha mevcuttur.   Bu kazı çukuru içerisinde kaya parçalarına rastlanılmıştır. Kaya ve kazılan yerin çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.     

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Kaya ve kazılan yerin çevresinde yapılan araştırmada arkeolojik buluntunun ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir.

            2. Ağır tahrip gören kaya üzerindeki anlamlı oyuntunun  (yaklaşık 10 cm derinliğinde, yaklaşık 10 cm genişliğinde ve kuzey tarafının tahrip olmasına rağmen yaklaşık 70 cm uzunluğunda kaya oyuğu,) arkeolojik açıdan açık hava sunağı olabileceği düşünülmüştür. (Bu tür sunaklar, inandıkları tanrı veya tanrıçaya bazen teşekkür, bazen de dilek temenni gibi amaçlarla çeşitli yiyecek ve hediyelerin sunulduğu yerlerdir.) Fakat hangi döneme ait olabileceği konusunda ağır tahribattan dolayı herhangi bir arkeolojik veri elde edilememiştir.

            3. Yapılan incelemede bu bölgenin kazı ve tahribatın yağmur ve mevsimsel nedenlerden dolayı toprağın kısmen oturması, fakat bitki örtüsünün henüz olmaması gibi nedenlere dayandırarak yaklaşık 1(bir) yıl kadar önce kazıldığı düşünülmektedir.

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5.   Yapılan kazının kaçak bir kazı ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 04.11.2020

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog