Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kalitatif Çalışma


POLAT S. , akturan e., GÜROL A., ŞENER TAPLAK A. , POLAT M. F. , ALP YILMAZ F. , ...More

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları, 4 - 06 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text