Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kalitatif Çalışma


POLAT S., akturan e., GÜROL A., ŞENER TAPLAK A., POLAT M. F., ALP YILMAZ F., ...More

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları, 4 - 06 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes