Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-354 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

05.10.2020 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni İlçesi, Oluközü kasabası Konacı Mahallesi sınırları içerisinde Paltalı Mevkii yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Konacı Mahallesi sınırları içindeki Paltalı mevkii ye ulaşıldığında düzgün biçimde kazılmış dikdörtgen şeklinde bir çukura rastlanmıştır. (resim-I,II,III) Kazılan çukurun derinliği yaklaşık 50 cm., uzunluğu yaklaşık 3 m. ve yaklaşık genişliği 1.5 m. olduğu tespit edilmiştir. Bu çukurun etrafında yine küçük çaplı kazılmış çukurlar mevcuttur. Yine bu çukurun yaklaşık 6-7 m. batı yönünde doğal kayanın oyularak antropomorfik (İnsan vücudunun sığabileceği kadar büyüklükte çoğunlukla kayaya oyulan mezar tipi)biçimde bir kaya mezarı oluşturulmuştur. (resim-IV)  Fakat tahribat o derece fazladır ki kaya üzerinde insan tarafından yapılmış düzeltilmiş kısımlar görünmese (resim-V) mezar olduğunu teşhis etmek oldukça zor olacaktı. Ayrıca kaya üzerinde ve çevresinde toplanmış olan taşlar incelendiğinde aralarında kırılmış seramik parçaları görünmektedir. Seramik parçaları incelendiğinde ise bu seramik parçaların çatı kiremiti (resim-VI) olduğu sonucuna varılmıştır.  Dolayısıyla bu seramik parçaları bu kaya mezarının üzerine yerleştirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Seramikler üzerindeki kırıklar incelendiğinde: kırıkların olduğu yerde doğa şartlarından dolayı renklerin solduğu görülmektedir. Yeni kırılmış olsaydı parlak renk olarak hemen dikkat çekerdi. Ayrıca kırıklar üzerinde renk solması gerçekleşmesi için 15-20 belki 30 yılın geçmesi gerektiği düşünülmektedir. Yukarıda ebatları belirtilen çukurun açılma nedenin yukarıda özellikleri belirtilen seramik parçalarından dolayı olduğu düşünülebilir.  Kazılan yerin çevresinde yapılan araştırmada az önce bahsedilen seramik parçaları dışında başkaca herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.     

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Kaya ve kazılan yerin çevresinde yapılan araştırmada (mezarla ilgili olan seramik parçaları hariç) arkeolojik buluntunun ele geçmemesi bu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmadığını göstermektedir.

            2. Kazı yapılan çukurun 6-7m. batısında bulunan kaya mezarının (antropomorfik) çok uzun zaman önce tahrip edildiği anlaşılmaktadır.

            3. Kazı yapılan çukurun bulunduğu yerde arkeolojik anlamda herhangi bir verinin olmaması burada yapılan kazının arkeolojik olarak herhangi bir anlamının olmadığı anlaşılmaktadır.   Ayrıca bitki örtüsünün henüz oluşmaya başlaması, kazı yapılan yerde toprağın üzerindeki kazı izlerinin yağmur gibi doğal nedenlerle kaybolmaya başlaması gibi nedenlere dayanılarak yaklaşık 1(bir) yıl kadar önce kazıldığı düşünülebilir.

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5. Burası arkeolojik bir alan değildir. Fakat yapılan kazının kaçak bir kazı ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 05.11.2020

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek:   6 Adet Fotoğraf