Sarıçal (Yıldızeli-Sivas) demir cevherleşmesinin jeokimyası.


Öksüz N., Koçak İ.

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.156-157

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.156-157
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma alanındaki demir cevherleşmesi, Sivas ilinin 80 km kuzey batısında, Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıçal (Yavu) köyünün 11 km KD’sunda gözlenmektedir. Bölge, Orta Anadolu Bindirme Kuşağı içerisinde yer almakta olup metamorfik birimler, ofiyolitik kayaçlar ve bunların üzerine gelen Tersiyer yaşlı volkanik ve volkanosedimanter kayaçlarla Neojen yaşlı karasal çökellerden oluşmaktadır.

 

Cevherleşme tabakalı ve mercek şeklinde gözlenmekte olup hâkim mineral hematit, daha az oranda ise götittir. Gang kuvars ve kalsitten oluşmaktadır. Bölgede kaolinit yaygın olarak gözlenen alterasyon ürünüdür. Cevherleşmenin kökeni belirlemek için, arazi çalışmalarını takiben, ana, eser element, Nadir Toprak Element analizleri ve XRD, Raman, SEM-EDAX analizleri yapılmıştır. Çizilen örümcek diyagramında negatif Ce ve negatif Eu anomalileri belirlenmiştir. Bunun yanında Ceanom= log [3 x CeN / (2 x LaN + NdN )]  formülü kullanılarak Ceanom değeri hesaplanmıştır. Buna göre 8 adet örnek -0,1’den küçük iken, 11 örnek -0,1’den büyük değerler sunmuştur. Bu da cevherleşmenin hem oksik hem de anoksik bir ortamda geliştiğini ifade etmektedir. Sonuç olarak tüm veriler değerlendirildiğinde, cevherleşmenin kökeninin hidrotermal kaynaklı olup, karasal bir katkının da varlığı saptanmıştır.