The Effect Of Accounting Information Quality On Firm Performance And Firm Value: Evidence From Turkey


Dalkılıç E., Temiz H., Özkan A.

İşletme Akademisi Dergisi, vol.2, no.3, pp.284-301, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main purpose of study is to determine whether the quality of accounting information has an impact on firm performance and firm value. This study  focus on manufacturing firms listed on the  Borsa  Istanbul.  In  this  study,  accounting  based  information  quality  models  are  used  to determine the accounting information quality. Panel regression analysis is used to investigate the relationship between firm performance/value and accounting information quality. The regression analysis results show that accrual based accounting information quality indicators has a positive effect on firm performance indicators. According to the  findings,  firms' reporting of real profit amounts has a positive effect on firm performance and firm value indicators.

Çalışmanın temel amacı, muhasebe bilgi kalitesinin firma performansı ve firma değeri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören imalat firmalarına odaklanmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesini belirlemek için muhasebe bazlı bilgi kalitesi modelleri kullanılmıştır. Firma performansı/değeri ile muhasebe bilgi kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla panel regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları, tahakkuk esaslı muhasebe bilgi kalitesi göstergelerinin firma performans göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre firmaların reel kar tutarlarını raporlaması firma performansı ve firma değeri göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.Çalışmanın temel amacı, muhasebe bilgi kalitesinin firma performansı ve firma değeri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören imalat firmalarına odaklanmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesini belirlemek için muhasebe bazlı bilgi kalitesi modelleri kullanılmıştır. Firma performansı/değeri ile muhasebe bilgi kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla panel regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları, tahakkuk esaslı muhasebe bilgi kalitesi göstergelerinin firma performans göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre firmaların reel kar tutarlarını raporlaması firma performansı ve firma değeri göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.