Sarıkaya (Yozgat) Demir Cevherleşmelerinin Oluşumu İle İlgili Maden Mikroskobisi Özellikleri


Creative Commons License

Öksüz N., Koç Ş.

Geosound, vol.53, pp.233-246, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Geosound
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.233-246
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Yozgat ilinde yaygın olarak gözlenen manganez cevherleşmeleri (Derbent, Cihanpaşa, Baltasarılar, Büyük Mahal, Eymir ve Kadışehri Tarhana köyü) Artova ofiyolitik birimler içerisinde gözlenir. Bu çalışmada, Derbent (Yozgat) ilçesi sınırları içerisinde belirlenen iki farklı yerdeki manganez cevherleşmesinin oluşumu karşılaştırılmıştır. Bu cevherleşmeler, Derbent ilçesinin yaklaşık 5 km doğusunda bulunan Mahkeme tepesindeki oluşum (MT) ile Derbent göletinin kuzeyinde ve güneyinde gözlenen (DG) oluşumdur.

 

Cevherleşmeler, laminalı ve bantlı şekilde gözlenmekte olup tamamı Yozgat ilinin Kuzey Batı’sında bulunan Üst Kretase yerleşimli ofiyolit birimi içerisindeki radyolaritli çörtler ile ilişkilidir.  Oldukça kıvrımlı ve kırıklı olan radyolarit birimi ile birlikte gözlenen manganez cevherleri de kırıklı, çatlaklı ve düzensiz bir yapı göstermektedir. Cevher mineral parajenezi Mahkeme tepesinde (MT) manganit, manyetit ve piroluzit iken gang mineralleri kalsit ve kuvarstır. Derbent göletinin güney ve kuzeyindeki cevherleşme (DG)  ise piroluzit ve götitten oluşmaktadır. Gang minerali ise yalnızca kuvarstır.

 

Derbent ilçesi MT ve DG bölgelerinde gözlenen manganez cevherleşmesine ait jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal (ana oksit, eser ve NTE) verilerine göre her iki cevherleşmede hem hidrotermal hem de hidrojenetik-diyajenetik işlemlerin birlikte etken olduğuna işaret etmektedir.