Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması


ULUSAN H.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.415-433, 2008 (Peer-Reviewed Journal)