Göksun Sulama Şebekesinin Performans Değerlendirmesi


Karaca Ö. F., Gençoğlan C., Uçan K., Değirmenci H., Tanrıverdi Ç.

100. Yılında Göksun Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 23 - 24 August 2008, pp.283-291

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.283-291
  • Yozgat Bozok University Affiliated: No

Abstract

In this study, it was aimed to evaluation of the existing case to determine level of achievement of irrigation system performance. Operation of irrigation area was managed between 1985-2003 DSI and after this time was tranferred Göksun Water User Association. Irrigation area decreased respectively 51% - 45% the period of pretransfer as compared with the period of posttransfer. It was see serious fluctuation in the crop pattern. Although irrigation water requirement increased in the period of posttransfer, irrigation water deviated to system decreased. Average irrigation efficiency became 70% in the period of posttransfer. This data exceeded the average value of Turkey. As a result, it should be taken into consideration the irrigation plannings and preferred to optimum irrigation methods that use less water for more production by following technological improvement. An expert agricultural engineering on irrigation subject and sufficiently irrigation technician must be employed in terms of existing personel circumstance. Employees must be trained and examined a few times annually.

Bu çalışmada, sulama şebekelerinin sistem başarılarının belirlenmesinde mevcut durumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sulama alanının işletmeciliği 1985–2003 yılları arasında Devlet Su İşleri, bu tarihten sonrada Göksun Sulama Birliği tarafından yapılmıştır. Devir öncesi ve devir sonrası karşılaştırma seklinde yapılan çalışmada sulanan alan %51’den 45’e düşmüştür. Bitki deseninde ciddi dalgalanmalar olduğu görülmüştür. Devir sonrası sulama suyu ihtiyacı artarken şebekeye saptırılan suyun azaldığı gözlenmiştir. Ortalama sulama randımanı devir sonrasında %70 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer Türkiye ortalamasının üzerindedir. Değerlendirilen sulama şebekesinde sulama planlamasına önem verilmeli, teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek daha az suyla daha fazla verim alınan sulama yöntemleri tercih edilmelidir. Mevcut personel varlığı yönünden mutlaka sulama konusunda uzman bir ziraat mühendisi ve yeterli sayıda sulama teknisyeni çalıştırılmalıdır. Yılın belli dönemlerinde çalışan elemanlar kurslara tabi tutulmalıdır.