Samsun’daki erkek ve bayan kuaförlerde alerjik hastalıkların prevalansının araştırılması.


Creative Commons License

Kıyıcı N., Kökcü Karadağ Ş. İ., Hancıoğlu G., Sancak R.

XXVII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji kongresi, Antalya, Turkey, 09 November 2019, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Samsun’daki erkek ve bayan kuaförlerde alerjik hastalıkların prevalansının araştırılması

Nida Kıyıcı1, Şefika İlknur K.k.ü Karadağ2, Gonca Hancıoğlu2, Recep Sancak2

1Ondokuz Mayıs Üniversisi Hemşirelik Fakültesi

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Alerji ve immünoloji

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada kuaförlerde meslek hastalığı olan alerjik hastalıkların Samsun’daki kuaförlerde prevalansının

araştırılması, .eşitli kimyasallara ve havasız ortamlara maruz kalanlarda mesleki iyileştirilme olması ve yeterli koruyucu ekipman

kullanıp kullanılmadığının belirlenmesi ve bu konuda kuaförlerin eğitim düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: Bu araştırma Samsun’daki erkek ve bayan kuaförlerin allerjik hastalıklarının prevalansının araştırılması

amacı ile bir anket formu oluşturulup, kuaförlerle yüz yüze görüşme yapılarak verilerin toplandığı kesitsel bir çalışmadır. Veriler

Samsun’da faaliyet gösteren bayan ve erkek kuaförlerin çalışma koşullarını ve mesleki ve çevresel allerjik hastalıklarını tespit

etmeye yönelik hazırlanmıştır. ISAAC anket formu .alışma grubumuza göre modifiye edilmiştir.

SONU.: Araştırmaya katılan kuaförlerin 310’unun bayan kuaförü, 390’ının erkek kuaförü olduğu belirlenmiştir. Bayan kuaförlerinin meslek hayatından önce %33,5’inin solunumla ilgili yakınması, %20,3’ünün öksürük, %17,4’ünün nefes darlığı,

%3,5’inin hışıltılı solunumu olmuştur ve hi.birinde göğüs ağrısı olmamıştır. Meslek hayatından sonraki durumuna bakıldığında

%54,5’inin solunumla ilgili yakınması, %37,4’ünün öksürük, %35,5’inin nefes darlığı, %13,9’unun hışıltılı solunum ve %4,5’inin

göğüs ağrısı olduğu belirlenmiştir. Meslek hayatından önce solunum sıkıntısı olan bayan kuaförlerin %100’ünde meslek

hayatından sonrada solunum sıkıntısı görülürken, meslek hayatından önce solunum sıkıntısı olmayan %31,6’sında meslek

hayatından sonra solunum sıkıntısı görülmüştür. Erkek kuaförlerinin meslek hayatından önceki ve sonraki solunumla ilgili

hastalıklarına bakıldığında meslek hayatından .nce %11,3’ünün solunumla ilgili yakınması, %9,7’sinin öksürük, %4,9’unun

nefes darlığı, %2,1’inin hışıltılı solunumu olmuştur ve 0,5’inde göğüs ağrısı olduğu belirlenmiştir. Meslek hayatından sonraki

durumuna bakıldığında %31,0’ının solunumla ilgili yakınması, %26,7’sinin öksürük, %15,1’inin nefes darlığı, %5,9’unun hışıltılı solunum ve %2,1’inin göğüs ağrısı olduğu belirlenmiştir. %30,0’ında sa. boyasına, %26,2’sinde parfüm, %23,3’ünde sa. boyasına

karşı allerjik reaksiyon görülmektedir ve %11,5’inin sürekli kullandığı allerji ilacı mevcuttur. %23,3’ünde alllerjik reaksiyonlar

sonucu olarak hapşırma, %20,5’inde tıkanma, %17,9’unda öksürük görülmektedir. Meslek hayatından .nce solunum sıkıntısı

olan erkek kuaförlerin %100’ünde meslek hayatından sonrada solunum sıkıntısı görülürken, meslek hayatından .nce solunum

sıkıntısı olmayan %22,3’ ünde meslek hayatından sonra solunum sıkıntısı görülmüştür.

TARTIŞMA: Bu .alışmada kuaförlerin alerjik hastalıklarının meslekleriyle ilişkisi incelenmiştir. Kuaförlük mesleğinin alerjik

hastalıkları arttırdığı belirlenmiştir. Kuaförlerin bayan ya da erkek kuaförü olmaları bu durumu değiştirmemiştir.

Anahtar Kelimeler: mesleki astım, allerji, kuaförler