Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     :  

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

                                      

                                      

                                      

                                    

                                    

                                    

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

10.09.2019 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Saraykent İlçesi, Benli Köyüne kuş uçumu 900 m. (104 ada ve 1 Nolu orman parseli) güneybatısında yüksek bir tepe üzerindeki tümülüs olarak tabir edilen yerde yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu mevkie ulaşıldığında, Tümülüs olarak tabir edilen yerin üzeri ve etrafının meşe ağaçlarıyla çevrili olduğu görülmüştür. Çevrede yapılan araştırmada herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır. Fakat çok sayıda ve farklı büyüklükte ve derinlikte çukurların olduğu(Resim:I-V) özellikle kuzey tarafta kalan bir çukurun iş makinasıyla ve yakın bir zamanda kazıldığı, çukurun kenarlarında bulunan izlerin, makinanın kazmada kullanılan kepçesinin tırnaklarından oluştuğu anlaşılmaktadır.(Resim:VI)  Tepenin güneye bakan tarafında tamamen açılmış olduğu görülen dörtgen şeklinde girişi olan bir kaya mezarı mevcuttur. (Resim:VII) Kaya mezarının içine girilip bakıldığından mezarın uzun zaman önce açıldığı mezar duvarlarında yağmur sularının birikip bir süre burada kalmasından dolayı oluşmuş yeşil renkli yosunlaşmadan anlaşılmaktadır.(Resim:VIII) Ayrıca mezar girişinin karşısındaki duvarda karot aleti ile açılmış yuvarlak deliklere rastlanılmıştır. (Resim-IX) Mezar odasının girişinde sağda ve solda hafifçe yükseltilmiş ve seki olarak tabir edilen yerin arasında kalan bölümün kazılmış olduğu tespit edilmiştir. Fakat buranın mezarın açılışından sonra kazıldığı anlaşılmaktadır çünkü su basmasıyla mezar duvarında oluşmuş yeşil yosunlaşma burada görülmemektedir. Ayrıca buranın kazısı esnasında ortaya çıkan küçük kaya parçaları dışarı doğru atılmış ve atıldıkları yerin eğimli olmasına rağmen kaya parçalarının çok fazla dağılmaması da buranın kazısının yakın zamanda yapıldığını göstermektedir.(Resim:X))    

Yozgat ili Saraykent İlçesi, Benli Köyüne kuş uçumu 900 m. mesafede bulunan yerin arkeolojik bir sit alanı olmadığını Yozgat Müze Müdürlüğü 2018/272 sayılı yazısı belirtmiştir. Fakat Arkeolojik sit alanı olarak da ilan edilmesi için bağlı bulunduğu Kayseri koruma kuruluna bildirileceği aynı raporda belirtilmiştir.      

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1. Tümülüs olarak tabir edilen yerde, zeminde bulunan ana kayanın oyularak bir kaya mezarı yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan farklı zamanlardaki kaçak kazılarla kaya mezarına ulaşıldığı ve mezarın soyulduğu görülmüştür. Kaya mezarının ne zaman açıldığı ve soyulduğu sorusunun cevabının mezar içindeki su basmasından kaynaklanan yeşil renkli yosunlaşmadan dolayı yakın zamanda olmadığı anlaşılmaktadır.   

            2.  Kaya mezarı çevresinde başkaca herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamış olması burada sadece kaya mezarının olduğunu, bir yerleşmenin olmadığını göstermektedir.

            3. Kaya mezarının daha fazla tahrip olmaması için koruma altına alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4. Buranın, her ne kadar tescil edilmemiş olsa da bir arkeolojik alan olması sebebiyle yapılan kazıların kaçak olduğu ve define aramaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 30.09.2019

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek: 10 Adet Fotoğraf