Cihanpaşa-Büyük Mahal-Derbent (Yozgat) Bölgelerindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri.


Öksüz N., Karakuş A.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.75-76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-76
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Cihanpaşa-Büyük Mahal-Derbent (Türkiye-Yozgat) manganez cevherleşmesi, Alt Kretase yerleşimli ofiyolit karmaşığının üyelerinden olan radyolaritli çörtler içerisinde bulunmaktadır. Cevherleşme, tabakalı ve mercek şeklindedir. Bölgedeki cevherleşme ile ilgili jeokimyasal inceleme ilk defa bu çalışmada yapılmış olup, cevherleşmelerin kökenini belirlemek için ana eser ve NTE (Nadir Toprak Elementleri) içeriklerine göre çeşitli tanımsal diyagramlar çizilmiştir. Bunlardan yararlanılarak cevherleşmenin kökeni belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca NTE değerlerine göre çizilen spider diyagramlarında ise, özellikle Ce ve Eu anomalileri değerlendirilmiştir. Buna göre, Cihanpaşa-Büyük Mahal bölgesindeki örneklerin tamamı kuvvetli negatif Ce anomalisi gösterirken, Derbent bölgesindeki örneklerin bir kısmı çok yüksek negatif Ce anomalisi, bir kısmı ise pozitif Ce anomalisi göstermiştir. Eu ise, her üç bölgede negatif anomali göstermiştir. Bu anomali değerleri Ce için, Cenorm./[2/3Lanorm.+1/3Prnorm.] eşitliği ile, Eu için ise, Eunorm/[2/3Smnorm+1/3Gdnorm] eşitliği ile her üç bölge için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bunlara ilave olarak, Ceanom=log[3xCeN/(2xLaN+NdN )] formülüyle hesaplanan veriler ile de cevherleşmenin kökeni hakkında bilgi edinilmiştir. Bu çalışmadaki ilk veriler ışığında, Derbent bölgesi manganez mineralizasyonunun hidrojenik ve hidrotermal özellik gösterdiği, Cihanpaşa ve Büyükmahal bölgesi manganez mineralizasyonunun ise, yalnızca hidrotermal özellik gösterdiği belirlenmiştir.