Examination of teachers’ perceptions and expectations about teacher leadership roles [Öğretmenlerin liderlik rollerine ilişkin algı ve beklentilerin incelenmesi]


İbiş Y., Çalışkan Ö.

Milli Eğitim, vol.50, no.230, pp.423-444, 2021 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 230
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.691513
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.423-444
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderlik rol-lerine (kurumsal gelişme, mesleki gelişim, meslektaşlarla iş birliği) ilişkin algı ve beklenti düzeylerinin çeşitli değişkenler (cinsiyet, branş, kıdem ve okuldaki öğrenci sayısı) açısından nasıl farklılaştığını belirlemek amacıyla gerçekleştiril-miştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma de-seni kullanılmıştır. Araştırmaya, Yozgat il merkezindeki 14 farklı okulda görev yapmakta olan 313 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen liderliği davranışlarının boyutları arasında en çok Mesleki Gelişme boyutunun gerekli olduğu ve sergilendiği görülmüştür. Bu boyutu sırası ile Meslektaşlarla İş Birliği ve Kurumsal Gelişme boyutları izlemiştir. Öğretmenlerin, öğretmen lider-lik rollerine ilişkin algılarında, öğretmenlerin kıdem ve okuldaki öğrenci sayısı değişkenine göre anlamlı fark vardır. Öğretmenlerin, öğretmen liderlik beklenti-leri açısından ise cinsiyet ve branş değişkenine göre anlamlı fark vardır. Anahtar Kelimeler: Liderlik, Öğretmen Liderliği, Liderlik Algısı, Liderlik Beklentisi